Fjernstyring til blitz

Generelt om fjernkontroll til blitz

Fjernstyring til blitz er for noen en avgjørende detalj for å få til å lage de bildene en ønsker. Siden timingen har alt å si, er det viktig med presis sender og mottaker. Ved hjelp av pålitelig teknologi fungerer fjernkontrollen uten innblanding med andre blitzer, eller påvirkning fra omgivelsene for øvrig. De virker heller ikke inn på annet elektronisk utstyr, som mobiltelefoner, radioer, trådløse mikrofoner og så videre.

Festeanordning og strømkilde

Ettersom senderne er små og lette, kan de enkelt festes på kameraet. Dermed blir det ikke noe betydelig ekstra vekt, og senderen er i umiddelbar nærhet bare en har kameraet for hånden. Det er ulike måter å feste sefinger-280200_640nderen på, men det vanligste er å enten feste med en standard tilbehørssko eller med spesialteip som følger med i fjernkontrollpakken. Mottakeren plugges direkte i den aktuelle blitzen, og får strøm fra den. Senderen har eget batteri.

Spesifikasjoner for sendere

Rekkevidden er på 120 meter innendørs, for de ukodede systemene. Kodede fjernkontroller kan få sendere med ulike rekkevidder, inntil flere hundre meter. Det kommer alt an på hvor en jobber, hvor store avstander en opererer i, og hvilke eventuelle forstyrrelser som er der, om en trenger kodet sender. I studio kan det være nok å bruke en blitz til sender, da de ukodete systemene reagerer på lys, uansett type. Ute eller i nærheten av andre blitzer, kan det absolutt være en fordel å bruke kodet sender.

Flashmeter

Skulle det være behov for å måle lysstyrken på blitzen, finnes det egne målere for dette. Disse kalles for flashmetere og det er ulike leverandører som lager disse. Betjening av måleren er veldig enkel. Man kan feste egen sender på måleren, eller enkelt bruke fjernkontrollsenderen.

Skulle du ha bruk for veiledning angående valg av blitzsystem, ta kontakt med en leverandør.